1.

Zbudowanie nowoczesnego modelu biznesowego działającego w branży medycznej.

2.

Wypracowanie systemu wsparcia rozwoju diagnostyki dentystycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

3.

Stworzenie i zarządzanie kompleksowym modelem składającym się z zaawansowanych i bezpiecznych rozwiązań IT oraz platform wymiany danych, obsługującego sieć punktów diagnostycznych dostępnych na obszarze całego kraju., oferujących szeroki wachlarz usług dla branży medycznej w ustandaryzowanej i jednolitej formule.

4.

Edukacja i doskonalenie umiejętności w zakresie prawidłowego odczytu zdjęć rtg: pantomograficznych, tomograficznych i cefalometrycznych.