Pełną diagnostyką dentystyczną chcemy udostępnić w całej Polsce, dla każdego.

 

XRAY GROUP OFFICE
ul. Bukowińska 24C/2
02-702 Warszawa

XRAY GROUP Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 lok. 2.43, 02-672
Warszawa, tel. +48 22 690 00 09
NIP: 9512412845, REGON: 364365691
KRS: 0000616534, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

tel: + 48 22 690 00 09
kontakt@xraygroup.pl